Podmínky pronájmu

Podmínky pronájmu

  • Po rezervaci obdrží host informace týkající se zaplacení pobytu a ubytování.
  • Jako potvrzení objednávky Vašeho pronájmu požadujeme rezervační poplatek v min. výši 50% celkové ceny.
  • Závazná rezervace pronájmu vzniká přijetím platby potvrzeného ubytovatelem.
  • Doplatek ceny je třeba uhradit tak, aby nejpozději 10 dní před příjezdem byla připsána na náš účet.
  • Zaplacením pobytu host potvrzuje, že se seznámil s ubytovacím řádem, ceníkem a podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
  • V případě nedodržení podmínek anebo neuhrazení dohodnutých plateb jsme oprávněni rezervaci či pobyt zrušit a vymáhat případnou škodu.

Storno poplatky

  • Při zrušení rezervace do 14 dnů před ohlášeným příjezdem, nebude ubytovatel účtovat žádné storno poplatky.
  • Při zrušení rezervace méně než 14 dnů před příjezdem je účtován storno poplatek ve výši 50% celkové částky.
  • Při zrušení rezervace do 10 dnů před příjezdem nabízíme dohodnout využití náhradního termínu pronájmu do konce daného kalendářního roku.
  • Při nenastoupení k pronájmu bude účtována plná částka.